/Files/images/dlya_nashih_lyubimyh_mam_i_pap_1.jpg

Правила прийому дітей до Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу "Ромашка" №10

У дошкільному закладі групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками, а також відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах.

Також функціонують групи з денним режимом перебування спеціального та санаторного призначення

Санаторного призначення для дітей від 2 до 7(8 ) років, які потребують відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації:

- з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;
- з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу;
- із захворюваннями серцево-судинної системи;
- із захворюваннями ендокринної системи;
- з хворобами органів травлення;
- з психоневрологічними захворюваннями.

Спеціального призначення для дітей від 2 до 7(8 ) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

- з порушеннями мовлення;
- з порушеннями слуху (глухих, зі зниженим слухом);
- з порушеннями зору (сліпих, зі зниженим зором);
- з порушеннями опорно-рухового апарату;
- з розумовою відсталістю;
- із затримкою психічного розвитку.
Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які потребують індивідуального догляду і не обслуговують себе у зв’язку з грубими руховими порушеннями, можуть відвідувати спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату для здійснення індивідуальної корекційно-розвивальної роботи з короткотривалим режимом перебування.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у вищезазначених групах можуть надаватись додаткові освітні та оздоровчо-профілактичні послуги.
У дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати протягом дня або короткотривало (неповний день).
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється за направленням управління освіти (персональним або списком).
Прийом дітей здійснює керівник навчального закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють та висновку психолого-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру. У заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
- медичну довідку дільничного лікаря про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад (форма №026/о) ;
- медичну довідку лікаря, щодо необхідності відвідування ДНЗ санаторного типу з вказаним діагнозом;
- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- направлення управління освіти;
- свідоцтво про народження дитини.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі:

- її хвороби, карантину;
- санаторно-курортного лікування;
- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
- у літній період (75 днів).

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись на підставі:

- медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
- бажання батьків або осіб, які їх замінюють;
- у разі не сплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців згідно з чинним законодавством України.
Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.
У дошкільному закладі визначені українська та російська мови навчання і виховання дітей.

Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: реабілітаційно-оздоровчий, корекційно-діагностичний, художньо-естетичний.

У дошкільному закладі встановлено 4 разове харчування.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або спеціалізованою медико-санітарною частиною №1 (далі – СМСЧ№1), і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти на:

- безоплатну дошкільну освіту в дошкільному закладі;
- безоплатне медичне обслуговування в дошкільному закладі;
- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
- відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
- постійно дбати про фізичне здоров‘я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
- поважати гідність дитини;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку (до 17 числа кожного місяця);
- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
- забороняється носіння дітьми прикрас, ювелірних виробів та інших речей, які можуть встановлювати загрозу здоров’ю та безпеці дитини;
- слідкувати за станом здоров'я дитини;
- приводити дітей в дошкільний заклад добре вимитими, одягненими в чистий одяг, підстриженими, з обрізаними нігтями;
- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреб та у верхньому одязі і взутті;
- інші права, що не суперечать законодавству України

/Files/images/isuo.jpg Інформація про чергу в ДНЗ №10

/Files/images/11.png

Кількість вільних місць в ДНЗ №10 станом на 23.09.2020 р.:
1. Дітей раннього віку - 9 дітей;
2. Дітей молодшої,середньої та старшої групи - 7 дітейКiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.