/Files/images/03771396.jpg

/Files/images/nklyuzivna_osvta/1545041593.jpg

Наразі в нашій державі відбувається реформування і модернізація освіти. Одним з глобальних чинників цього процесу є цивілізаційні процеси, пов’язані з еволюційним розвитком людства та зміною ставлення до осіб з особливими освітніми потребами.

Зважаючи на це, реформування освіти в Україні сьогодні пов’язують із задоволенням освітніх потреб, інтересів і реалізацією потенційних можливостей розвитку особистості кожного члена суспільства, зокрема громадян з інвалідністю та особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної

державної адміністрації від 05.09.2016 № 0602 «Про проведення науково-

дослідницької та експериментальної роботи на базі дошкільних навчальних

закладів № 5, 10, 12 м. Енергодар» та наказу управління освіти Енергодарської міської ради від 11.10.2016 №293 «Про управлінський та науково-методичний супровід участі ДНЗ №5, ДНЗ №10, ДНЗ №12 у дослідно-експериментальній роботі обласного рівня» дошкільному навчальному закладу №10 м. Енергодара з вересня 2016 року по вересень 2021 року надано статус експериментальних дошкільних закладів обласного рівня з теми «Професійне зростання сучасного педагога дошкільного навчального закладу м. Енергодар в умовах впровадження інклюзивної освіти».

В зв’язку з цим була визначена мета діяльності педагогічного колективу: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання, виховання та оздоровлення дітей шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості, в умовах впровадження інклюзивної освіти в тому числі»

До категорії дітей з особливими освітніми потребами відносяться діти сліпі та із зниженим зором; глухі та із зниженим слухом; з тяжкими порушеннями мовлення; із затримкою психічного розвитку; з порушеннями опорно-рухового апарату; розумовою відсталістю; діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально створених умовах.

Велике значення для інтеграції дітей з інвалідністю у суспільство має їх реабілітація, проведення корекційно-розвиткової роботи. Такі освітні послуги надаються фахівцями консультації. Від того, наскільки своєчасно та якісно будуть надані дитині всі необхідні послуги та чи буде адаптоване навколишнє середовище, залежить все подальше життя та добробут маленького громадянина України.

Питання соціалізації таких дітей та надання їм якісних освітніх послуг потребує посиленої уваги суспільства. Всі люди народжуються рівними і водночас різними, і кожна людина є особливою. Рівність полягає не в тому, щоб до всіх ставитися однаково, а в тому, щоб до кожного ставитися особливо, а надто до дітей з особливими освітніми потребами — ця теза має стати засадничою в суспільній свідомості.

Закон України «Про освіту» 2017 рік.

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Стаття 20. Інклюзивне навчання

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

/Files/images/nklyuzivna_osvta/middle.jpg

❀ Наказ МОН від 15.05.2013 № 512 "Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні"/Files/images/znachki/W.jpg
❀ Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014/Files/images/znachki/W.jpg
❀ Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»/Files/images/znachki/W.jpg
❀ Постанова КМУ 530;/Files/images/znachki/W.jpg
❀ Постанова КМУ 531;/Files/images/znachki/W.jpg
❀ Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за№224/26669./Files/images/znachki/winrar.png
Наказ від 11.10.2016 року про управлінський та науково-методичний супровід участі ДНЗ №10 у дослідно-експериментальній роботі обласного рівня/Files/images/znachki/W.jpg
Положення про організаційну діяльність інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти/Files/images/znachki/W.jpg
Наказ Міністерства освіта і науки від 08.06.2018 № 609 "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"/Files/images/znachki/W.jpg
Наказ директора ДНЗ №10 від 03.09.2018 №154 "Про організацію інклюзивного навчання в ДНЗ №10 у 2018-2019 навчальному році"/Files/images/znachki/W.jpg
Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ДНЗ №10/Files/images/znachki/W.jpg

Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами


В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію, але в той час створює відповідні умови для отримання якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися, а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду для усіх учасників навчально-виховного процесу.


ПОРАДИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЮ, У ГРУПІ ЯКОГО НАВЧАЄТЬСЯ ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ


- Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не акцентувати увагу на дитині;
- Сприяти тому, щоб кожна дитина відчувала себе прийнятою;
- Сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості й терпимості;
- Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей;
- Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини;
- Співпрацювати з іншими педагогами (логопедом, психологом, лікарями) та батьками в одній мультидисциплінарній команді.

/Files/images/nklyuzivna_osvta/2.png

- Загальні положення інклюзивної освіти

- Мета, завдання, принципи інклюзивної освіти- Принципи розвитку інклюзивної освіти
- Шляхи впровадження інклюзивної освіти
- Очікувані результати
- Фінансове забезпечення

Програми і посібники для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби:


1. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Навчально - методичний посібник. Автор Трофименко Л.І.. Наказ МОН України від 29.04.2016 №479
2. Логопедичний практикум: подолання фонетико - фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально - методичний посібник. Автор Рібцун Ю.В.. Лист ІМЗО від 21.12.2017 №21.1/12-Г-837.
3. Організаційно - методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ. Методичний посібник. Коваль Л.В., Луценко І.В., Компанець Н.М.. Лист ІМЗО від 18.05.2018 №22.1/12-Г-266.
4. Фізичне виховання і основи здоров'я. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Методичні рекомендації. Се5рія "Світ навколо мене". Гладченко І.В.. Лист МОН від 05.05.2015 №1/11-6383.
5. Довкілля і розвиток мовлення. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Методичні рекомендації. Серія "Світ навколо мене". Мякушко О.І., Міненко А.В.. Лист МОН від 05.05.2015 №1/11-6383.


Фото та відео дітей розміщено на сайті з дозволу їх батьків

Мережа інклюзивних груп ДНЗ №10

Навчальний рік Мережа
2019-2020 н.р./Files/images/znachki/W.jpg
2018-2019 н.р. /Files/images/znachki/W.jpg/Files/images/nklyuzivna_osvta/eda21cbd283f8280548db787c0f339af.gifТеоретичний матеріал
/Files/images/nklyuzivna_osvta/8fb3232495af.png Практичний відео матеріал
1. Умови в ДНЗ №10 для роботи з дітьми в інклюзивному просторі1. Індивідуальне заняття №1 з корекції порушень опорно-рухового апарату зі спеціалістом з фізичної реабілітації
2. Звіт про 1 етап експерементальної роботи 2017 р.2. Індивідуальне заняття №2 з корекції порушень опорно-рухового апарату зі спеціалістом з фізичної реабілітації
3. Участь в міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти" 2018 рік3. Арт-терапія з дітьми особливої психологічної уваги (практичний психолог Деревянко Л.П.)
4. Звіт про експериментальну роботу за 2018 рік4. Розвиток емоційно-вольової та пізнавальної сфер у дітей з особливими освітніми потребами, засобами арт-терапії (практичний психолог Бонгарь С.А.)
5.Заняття на бізіборді "Потяг" в ДНЗ №10
6. Фрагмент заняття з елементами технології "Школа розумного руху"
7. Корекційно-оздоровчі заняття з фітбол-мячами
8. Заняття з лікувальної фізкультури в ДНЗ №10
9.Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ №10
10. Реабілітаційний центр в ДНЗ №10
11.Фізична реабілітація дітей з ООП ДНЗ №10
12. Фізична реабілітація дітей з ООП №2 ДНЗ №10
13. Інклюзивна освіта. Роль коренційно-розвивального середовища в роботі з дітьми ЗДО.(Для педагогів закладів дошкільної освіти)

/Files/images/корисні посилання.jpg

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА БАТЬКІВ:

/Files/images/naiu-edu.png Сайт з інклюзивної освіти дітей з особливими потребами в Україні
/Files/images/240x3202.png Портал превентивної освіти
/Files/images/164681.png Портал проекту "Слова допомагають"
/Files/images/1600x900_surface-sequins-pink.png Інклюзивна освіта. Скарбничка для батьків, вчителів та студентів
/Files/images/nklyuzivna_osvta/asset-v1 EdEra-SmartOsvita+Par+1+type@asset+block@2.png Участь батьків у організації інклюзивного навчання

/Files/images/nklyuzivna_osvta/index.jpg Інклюзивно- ресурсний центр м. Енергодар

/Files/images/index.jpg Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою

/Files/images/nklyuzivna_osvta/1111.jpg Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів (де батьки мають змогу зареєструватися до ІРЦ у своєму місті та подати заявку не виходячи з дому)

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Family-icon.png Батькам/Files/images/nklyuzivna_osvta/literaturnay-viktorina.jpg Педагогам
1. Рекомендації батькам 1.Методичні матеріали
2. Що таке інклюзивна освіта 2. Робота з дітьми з особливими потребами в групах з інклюзивною освітою
3. Діти з особливими освітніми потребами 3. Організація роботи асистента вихователя ДНЗ
4. Інструктивно-методичні матеріали "Інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами" 4. Особливості інклюзивної дошкільної освіти
5. Методичні рекомендації щодо організаційної роботи з дітьми дошкільного віку, які мають особливі освітні потреби
6. "Інвалідність та суспільство" - навчальний посібник
7. "Індекс інклюзії ДНЗ" - навчально-методичний посібник
8. Діти з порушенням ОПА
9. Введение ребенка с ООП в коллектив сверстников
10. Інклюзія як Інновація
11. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами (вступ в інклюзію)
12. Досвід "Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах"
13. Індивідуальна програма розвитку. Методичні матеріали
14. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами
15. Навчально-методичний комплект "Особлива дитина в інклюзивному дошкільному навчальному закладі"

Звіт про хід експерименту в ДНЗ №10 з теми «Професійне зростання сучасного педагога дошкільного навчального закладу м.Енергодара в умовах впровадження інклюзивної освіти» за період 2018-2019н.р.

/Files/images/nklyuzivna_osvta/inclusive_.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.