Громадське самоврядування

Відповідно до п.3 статті 20 Закону України "Про дошкільну освіту" вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти. Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

Відповідно до Статуту Дошкільного навчального закладу №10 (а саме п.4 розділу VIII "Управління дошкільним закладом"), затвердженого рішенням Енергодарської міської ради від 19.10.2012 №9, органом громадського самоврядування ДНЗ №10 є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу
та батьків або осіб, які їх замінюють:
  • обирають Раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;
  • заслуховують звіт керівника з питань діяльності закладу та дають оцінку його діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;
  • заслуховують звіт голови Ради ДНЗ та дають оцінку діяльності ради шляхом таємного або відкритого голосування;
  • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ;
  • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.


Ознайомитися з Планом проведення загальних зборів (конференції) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, на 2019 - 2020 навчальний рік
можна за наступним посиланням:

/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg План проведення загальних зборів (конференції) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, на 2019-2020 навчальний рікВідповідно до Статуту Дошкільного навчального закладу №10 (а саме п.5 розділу VIII "Управління дошкільним закладом"), затвердженого рішенням Енергодарської міської ради від 19.10.2012 №9, у період між загальними зборами (конференціями) діє Рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом.

До складу Ради ДНЗ обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання Ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного навчального закладу:
  • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
  • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення, матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
  • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
  • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань Ради ДНЗ визначається за потребою.

Ознайомитися з документами щодо діяльності Ради ДНЗ №10
можна за наступним посиланням:

/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg Документи щодо діяльності Ради ДНЗ №10

/Files/images/prozorst_ta_vdkritst/Думать.jpg

/Files/images/prozorst_ta_vdkritst/протокол 19-20.png

/Files/images/prozorst_ta_vdkritst/протокол 18-19.png /Files/images/prozorst_ta_vdkritst/протокол 17-18.png /Files/images/prozorst_ta_vdkritst/протокол 16-17.png

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.