Нормативні документи, якими керується ДНЗ


ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Конституція України /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Конвенція про права дитини /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України „Про освіту” /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України „Про дошкільну освіту” /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про охорону дитинства"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про дитяче харчування"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про дорожній рух"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про звернення громадян" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про охорону праці" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg


ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Постанова Кабінету Міністрів України "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg


НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ /Files/images/znachki/pdf формат.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти України "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї"/Files/images/znachki/W.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Накази інших Міністерств, спільні накази:
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" /Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ МОН "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності" від 20.04.2015 № 446/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg
Наказ МОН "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"/Files/images/znachki/внешняя ссылка.jpg


Додаткові нормативні документи, якими керується ДНЗ №10

Листи Міністерства освіти і науки України:

Інструктивно-методичний лист МОН України від 24.01.2007 №1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 26.07.2010 №4.1/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»

Лист МОН України від 27.09.10 №1/9-966 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку»

Лист МОН України від 06.01.2011 №1/9-6 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОН України від 18.02.2011 №1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 22.02.2011 №1/9-118 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівникі"

Лист МОН України від 25.05.2011 №1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

Інструктивно-методичний лист МОН України від 29.07.2011 №1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 19.08.2011 №1/9-634 Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

Лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Лист МОН України від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 23.05.2012 №1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Лист МОН України від 13.08.2012 №1/9-568 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 16.11.2012 №1/9-839 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 05.02.2013 №1/9-74 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"

Лист МОН України від 27.02.13 №1/9-142 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 28.02.2013 №1/9-152 "Про розроблення програм для дошкільної освіти"

Лист МОН України від 25.06.2013 №1/9-452 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 17.07.2013 №1/9-499 Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку

Лист МОН України від 07.08.2013 №1/9-533 "Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Лист МОН України від 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Лист МОН України від 28.10.2013 №1/9-750 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 04.12.2013 №1/9-860 "Щодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 16.11.2013 №1/9-839 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 19.12.2013 №1/9-891 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

Лист МОН України від 02.04.2014 №1/9-187 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»

Лист МОН України від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 «Щодо санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 13.09.2016 №1801/01-56 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах»

Лист МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних
навчальних закладів по ознайомленню дітей
із народними традиціями, святами та обрядами"

Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-765 "Про організацію медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти"

Постанова КМУ від 10.04.2019 №530 "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Лист МОН "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році" від 30.07.2020 №1/9-411

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.